Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ tư, 20/3/2019, 05:00 (GMT+7)

Nguyên nhân con người chỉ cao đến ngưỡng nhất định

Khi tuổi dậy thì kết thúc, sụn tăng trưởng hoàn toàn biến đổi thành xương và cơ thể sẽ ngừng cao thêm.