Thứ ba, 7/7/2020
Thứ năm, 7/3/2019, 10:58 (GMT+7)

Cơ chế gây dị ứng ở người

Hệ miễn dịch ở người bị dị ứng nhầm lẫn chất vô hại thông thường là các kháng nguyên nên dẫn tới những phản ứng quá mức.