Thứ năm, 30/11/2023
Thứ ba, 16/3/2021, 04:00 (GMT+7)

'Người Việt khó xem con trai, con gái như nhau'

Với tư tương phải "kiếm thêm thằng cu" của nhiều người Việt, GS.TS Nguyễn Đình Cử cho rằng giải pháp khen thưởng sinh con một bề không có tác dụng mạnh mẽ để giảm mất cân bằng giới tính.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
'Người Việt khó xem con trai, con gái như nhau'