Thứ năm, 30/11/2023
Thứ tư, 27/9/2023, 00:00 (GMT+7)

Nghiên cứu nhật thực mang lại những gì cho con người?

Nhờ theo dõi nhật thực, con người phát hiện Trái Đất đang quay chậm lại, tìm ra heli, thậm chí xác nhận thuyết tương đối rộng của Einstein.

Nghiên cứu nhật thực mang lại những gì cho con người?
 
 

Đồ họa: Minute Earth