Thứ hai, 26/9/2022
VnExpress hôm nay         Thứ bảy, 6/8/2022, 04:00 (GMT+7)

Nghịch lý viện dưỡng lão

Trong 10 năm, số người già tại Việt Nam tăng gấp rưỡi, hiện khoảng 4,3 triệu cụ sống neo đơn cần được chăm sóc nhưng viện dưỡng lão vẫn chưa phải sự lựa chọn với nhiều người.

Nguyễn Hằng - Hằng Hồ - Minh Hạnh