Thứ năm, 20/6/2024
Thứ năm, 2/1/2020, 10:03 (GMT+7)

Ngân sách TP HCM thu chi ra sao trong 10 năm

Kinh tế liên tục dẫn đầu, đóng góp 20-30% nguồn thu cả nước nhưng TP HCM cho rằng tỷ lệ ngân sách được giữ lại quá thấp.

Lệ Chi - Tiến Thành