Thứ sáu, 27/5/2022
VnExpress hôm nay         Thứ tư, 23/3/2022, 04:00 (GMT+7)

'Nên cân nhắc cho F0 nhẹ đi làm trực tiếp'

Nhiều chuyên gia đồng tình với phương án cho F0 không triệu chứng đi làm trực tiếp. Tuy nhiên, phải xây dựng "hành lang an toàn" và quản lý, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.