Thứ tư, 6/7/2022
Thứ năm, 22/3/2018, 08:20 (GMT+7)

NASA sắp phóng vệ tinh săn ngoại hành tinh mới

NASA dự định phóng vệ tinh TESS để tìm kiếm các hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời trong tháng tới.