Thứ bảy, 13/7/2024
Thứ ba, 23/5/2017, 14:51 (GMT+7)

Năng lực xuồng tuần tra Mỹ vừa bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam

Xuồng Metal Shark 45 Defiant được thiết kể để thực hiện các nhiệm vụ của quân đội, lực lượng hành pháp, có thể lắp đặt các thiết bị tuần tra và tìm kiếm cứu nạn.