Thứ tư, 29/12/2021, 16:14 (GMT+7)

Mực nước biển có thể tăng 5 m vào năm 3000

Thềm băng Nam Cực tan chảy có thể khiến mực nước biển dâng cao hơn 5 m vào năm 3000 nếu xu hướng ấm lên toàn cầu hiện nay tiếp diễn.