Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 24/7/2021, 07:52 (GMT+7)

Một tháng tàu cảnh sát biển 8021 từ Mỹ về Việt Nam

Tàu CSB 8021 rời Mỹ đầu tháng 6 và về Việt Nam sau một tháng, hoàn tất một trong những hải trình dài nhất với tàu quân sự Việt Nam.