Thứ sáu, 30/9/2022
VnExpress hôm nay         Thứ sáu, 8/7/2022, 04:00 (GMT+7)

Mòn mỏi đợi thuốc từ tỉnh lẻ tới thành phố

Tới lịch truyền điều trị ung thư của bố nhưng bệnh viện tỉnh thiếu thuốc, chị Trang khăn gói lên tuyến trung ương nhưng sau 4 ngày bám trụ, chị đành đi chữa dịch vụ vì không thể nhìn bố chờ đợi trong cơn đau.

Quảng Hường