Chủ nhật, 21/4/2024
Thứ năm, 23/9/2021, 21:00 (GMT+7)

'Mô hình 3 tại chỗ khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng mỗi tháng'

Theo ông Nguyễn Thanh Mỹ, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan riêng khâu xét nghiệm cho công ty gần 400 công nhân, mỗi tháng cũng mất hàng tỷ đồng

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
×
'Mô hình 3 tại chỗ khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng mỗi tháng'