Thứ tư, 18/5/2022
Tôi trong gương         Thứ năm, 31/3/2022, 09:00 (GMT+7)

Mèo Mốc: 'Từng bị kêu là đồ hâm vì vẽ quá nhiều’

Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) được xem là một trong những hoạ sĩ truyện tranh thành công nhất hiện nay về mặt thương mại. Với anh, tình cảm của độc giả quan trọng hơn việc được vinh danh.