Thứ hai, 27/6/2022
Thứ hai, 19/11/2018, 15:33 (GMT+7)

'Mặt Trời nhân tạo' của Trung Quốc nóng gấp 6 lần Mặt Trời thật

Lò phản ứng nhiệt hạch được mệnh danh "Mặt Trời nhân tạo" ở Trung Quốc đạt nhiệt độ 100 triệu độ C, nóng gấp 6 lần lõi Mặt Trời.