Thứ năm, 9/7/2020
Thứ năm, 18/10/2018, 20:00 (GMT+7)

'Mặt trăng nhân tạo' sắp chiếu sáng bầu trời Trung Quốc năm 2020

Vệ tinh dùng làm mặt trăng nhân tạo sẽ sáng gấp 8 lần Mặt Trăng thực và có thể thay thế đèn đường.