Thứ ba, 30/5/2023
Thứ sáu, 21/4/2023, 04:00 (GMT+7)

Mất sạch tiền vì 'nâng hạn mức tín dụng'

Đầu số đẹp gọi tới, đọc đúng mọi thông tin cá nhân kèm lời mời nâng hạn mức tín dụng lên gấp 5 lần, Long đồng ý làm theo hướng dẫn và mất sạch 20 triệu chỉ trong 5 phút.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Xanh Lê

×
Mất sạch tiền vì 'nâng hạn mức tín dụng'