Thứ hai, 20/3/2023
Thứ hai, 2/1/2023, 00:00 (GMT+7)

Mạng lưới cao tốc Việt Nam

Dự kiến đến năm 2025, hơn 2.000 km cao tốc Bắc Nam được hoàn thiện; sau năm 2030 có thêm nhiều tuyến kết nối phía Đông và Tây, liên vùng.

Tạ Lư - Đoàn Loan