Thứ ba, 5/3/2024
Thứ ba, 3/7/2018, 17:52 (GMT+7)

Lý giải sự hình thành gió phơn khô nóng

Gió phơn xảy ra khi gió mang hơi ẩm bị núi cao chắn ngang trên đường di chuyển và khi xuống núi trở thành khô nóng.