Chủ nhật, 25/9/2022
Thứ hai, 11/6/2018, 15:15 (GMT+7)

Nguyên nhân phần lớn mưa không bao giờ chạm đất

Mưa rơi xuống biển hay hạt nước bốc hơi trong quá trình rơi khiến lượng mưa chạm đất rất nhỏ.