Thứ bảy, 8/8/2020
Thứ tư, 3/4/2019, 14:23 (GMT+7)

Lý do con người khó tạo ra điện từ sóng biển

Con người chưa thể khai thác sóng biển hiệu quả do chuyển động của sóng khó làm turbine quay và việc lắp đặt thiết bị dưới biển rất phức tạp.