Thứ ba, 22/9/2020
Thứ tư, 3/4/2019, 07:00 (GMT+7)

Cơ chế sản xuất điện của pin mặt trời

Pin mặt trời bao gồm nhiều tế bào quang điện có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành điện năng.