Thứ bảy, 9/9/2023, 09:06 (GMT+7)

Lưới an sinh mỏng vì 'một người vào thì một người ra'

Từ 1,5 lao động gia nhập hệ thống bảo hiểm xã hội thì một người rời đi năm 2016, đến năm 2022 số người tham gia bằng số rời.

Những điểm mới của dự thảo Luật bảo hiểm xã hội
 
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ

Chọn cỡ chữ:

Nhỏ hơn
Lớn hơn
Chia sẻ×
Facebook Twitter
Sao chép liên kết