Thứ tư, 12/5/2021
Thứ ba, 27/4/2021, 01:00 (GMT+7)

Lực lượng gần 400 tàu ngầm toàn thế giới

Các nước biên chế 391 tàu ngầm diesel - điện và hạt nhân, chưa kể lượng lớn tàu ngầm cỡ nhỏ có lượng giãn nước dưới 1.000 tấn.