Thứ hai, 25/5/2020
Thứ năm, 11/10/2018, 07:00 (GMT+7)

Loài cỏ kế đồng Việt Nam đang ngăn chặn nguy hại thế nào?

Cỏ kế đồng có thể mọc lại nếu bị chặt bỏ, thậm chí đoạn rễ dài 1 cm cũng có khả năng mọc chồi và phát triển thành cây mới.