Thứ hai, 3/10/2022
Thứ ba, 30/8/2022, 11:22 (GMT+7)

Lộ trình đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng sau 50 năm

Với chuỗi nhiệm vụ Artemis, NASA dự định đưa phi hành gia đáp xuống khu vực chưa được khám phá trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2025.