Thứ bảy, 23/10/2021
Thứ năm, 22/7/2021, 09:21 (GMT+7)

Kinh tế Việt Nam thay đổi thế nào 5 năm qua

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2016-2020) đạt khoảng 6% một năm và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới.

Anh Minh - Tạ Lư