Thứ hai, 26/2/2024
Thứ ba, 26/1/2021, 05:32 (GMT+7)

Kinh tế Việt Nam sau 35 năm Đổi mới

Quy mô kinh tế Việt Nam đã tăng nhanh sau Đổi mới, gấp 12 lần sau 35 năm.