Thứ tư, 22/3/2023
Thứ ba, 13/3/2018, 10:48 (GMT+7)

Kinh tế Việt Nam ra sao thời hậu 'TPP không có Mỹ'

GDP Việt Nam được dự báo tăng 1,1% vào năm 2030 nếu Hiệp định CPTPP có hiệu lực.