Thứ tư, 29/5/2024
Thứ ba, 3/1/2023, 09:17 (GMT+7)

Kinh tế Việt Nam 2022 qua các con số

Bất chấp biến động trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam phục hồi với mức tăng GDP 8,02%, cao nhất 12 năm.

Phương Ánh - Tạ Lư