Thứ sáu, 17/9/2021
Thứ sáu, 2/7/2021, 07:58 (GMT+7)

Kinh tế biến động thế nào sau hơn một năm gánh Covid-19

Tăng trưởng phục hồi từ mức nền thấp nhưng số doanh nghiệp rời thị trường vẫn ở mức cao, động lực tăng trưởng bị thu hẹp vì những đợt bùng dịch phức tạp.

Minh Sơn - Tạ Lư