Thứ bảy, 9/12/2023
Thứ hai, 7/2/2022, 06:00 (GMT+7)

Kiều hối về Việt Nam nhiều cỡ nào?

Hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hàng tỷ USD kiều hối, trong đó một nửa đến từ Mỹ.

Tạ Lư - Quỳnh Trang