Thứ năm, 7/12/2023
Thứ tư, 23/8/2023, 11:00 (GMT+7)

Kiểm soát 'chi tiêu hưởng thụ'

Nhiều người trẻ chi quá tay cho hưởng thụ dẫn đến cảnh giữa tháng đã hết tiền, chuyên gia Nguyễn Phụng Sang chỉ cách kiểm soát

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Ngọc Ánh
×
Kiểm soát 'chi tiêu hưởng thụ'