Thứ năm, 11/8/2022
Thứ hai, 13/12/2021, 08:58 (GMT+7)

Khu vực nghiên cứu hạn chế xe máy ở Hà Nội

Giai đoạn 2026-2030, vùng nghiên cứu hạn chế xe máy là từ vành đai 3 vào nội đô, theo dự thảo đề án của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Tiến Thành - Đoàn Loan