Thứ bảy, 28/5/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 19/2/2022, 20:00 (GMT+7)

Không thể khiến chồng ngừng lăng nhăng

Hết cứng rắn tới mềm mỏng, suốt 10 năm hôn nhân, Nhung vẫn không thể khiến chồng ngừng "qua lại" với nhiều cô gái. Cô tự đổ lỗi cho bản thân dù anh chưa từng cho cảm giác an toàn.