Thứ sáu, 9/6/2023
Thứ ba, 3/1/2023, 04:00 (GMT+7)

'Không thể đánh đồng ngành điện lỗ nhiều nên phải tăng giá cao'

Tăng giá điện là xu thế chung, tuy nhiên theo TS. Võ Nhật Vinh, nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa minh bạch, chưa được kiểm chứng bởi đơn vị độc lập.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nguyễn Hằng

×
'Không thể đánh đồng ngành điện lỗ nhiều nên phải tăng giá cao'