LIVESTREAM SỰ KIỆN

Doanh nghiệp chuyển đổi số có cơ hội bứt phá
 
 

Cơ quan chỉ đạo

Bộ khoa học và công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Đơn vị tổ chức

Đơn vị truyền thông

Đơn vị đồng hành

Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
 • Địa điểm:
  Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
 • Thời gian:
  Tháng 9/2023
Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
 • Địa điểm:
  Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh
 • Thời gian:
  Tháng 9/2023
Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.

Lịch trình sự kiện

Đại biểu

Tin tức

Thư viện

Cơ quan chỉ đạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị tổ chức

Cục Ứng dụng và Phát triển
công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Quảng Ninh

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG

Báo VnExpress

Trung tâm truyền thông
tỉnh Quảng Ninh

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ HỢP TÁC