Cơ quan chỉ đạo

Bộ khoa học và công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Đơn vị tổ chức

Đơn vị truyền thông

Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
 • Địa điểm:
  Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
 • Thời gian:
  Tháng 9/2023
Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
 • Địa điểm:
  Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh
 • Thời gian:
  Tháng 9/2023
Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.

Lịch trình sự kiện

Tin tức

Thư viện

Nghi lễ nhấn nút khai mạc sự kiện TechDemo 2019

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc tại sự kiện Techconnect anh Innovation Vietnam 2022

Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham quan gian trình diễn công nghệ tại sự kiện

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Lào tại diễn đàn Kết nối công nghệ khởi nghiệp Việt Nam - Lào 2023

Hoạt động Tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ tại sự kiện TechDemo 2022

Toàn cảnh Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ 2017

Hoạt động Trình diễn, giới thiệu thiết bị công nghệ tại sự kiện thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia

Lễ ký kết hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp, viện - trường diễn ra tại TechDemo 2017

Cơ quan chỉ đạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị tổ chức

Cục Ứng dụng và Phát triển
công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Quảng Ninh

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG

Báo VnExpress

Trung tâm truyền thông
tỉnh Quảng Ninh