Cơ quan chỉ đạo

Bộ khoa học và công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Đơn vị tổ chức

Đơn vị truyền thông

Chương trình Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là không gian dành cho các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
  • Địa điểm:
    Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
  • Thời gian:
    Tháng 9/2023

Giới thiệu

Thực hiện Quyết định 50/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2023 về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ/CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chủ trì và giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023

Sự kiện được tổ chức với quy mô 10.000 người tham dự, 200 - 250 gian hàng với 8 khu trình diễn, giới thiệu công nghệ cùng hàng loạt các hoạt động như:

1.
Điều tra, khảo sát xác định cung, cầu công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam
2.
Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2023
3.
Lễ khai mạc sự kiện Techconnect and Innovation Vietnam 2023
4.
Trình diễn, giới thiệu thiết bị, công nghệ
5.
Diễn đàn Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
6.
Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2023
7.
Tư vấn chính sách, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tài chính, giải pháp kết nối công nghệ, đồng đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp…
8.
Tiêu điểm công nghệ - Xu hướng công nghệ mới

Mục tiêu và ý nghĩa

1.
Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thu hút nguồn lực cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
2.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua phát triển nguồn cung - cầu công nghệ; xúc tiến thị trường công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô vùng, quốc gia và quốc tế
3.
Tạo dựng sân chơi lớn về trình diễn những xu hướng công nghệ mới; hình thành và phát triển mạng lưới kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối các tổ chức, đơn vị, cá nhân với thị trường, đối tác trong nước và quốc tế.
4.
Tiếp cận và tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư dựa trên công nghệ. Tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giới thiệu công nghệ, sản phẩm rộng rãi và tiếp cận với nguồn thông tin công nghệ phong phú, hiện đại khác
5.
Tăng cường hoạt động truyền thông, kết nối doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.