Thứ bảy, 20/8/2022
Thầm thì         Thứ sáu, 11/3/2022, 20:00 (GMT+7)

Khi buồn nữ giới tìm đến sex nhiều hơn đàn ông

45% phụ nữ muốn tìm đến sex khi buồn, trong khi đó chỉ 18% đàn ông có suy nghĩ tương tự, tại sao lại như vậy? Bác sĩ Phan Chí Thành lý giải.