Thiếu vốn là một trong những rào cản lớn nhất của doanh nghiệp vừa nhỏ khi phát triển, mở rộng công ty. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn, VnExpress.net xin gửi câu hỏi khảo sát dưới đây.

Câu trả lời của bạn sẽ góp phần giúp chúng tôi chủ động nắm bắt được những khó khăn của doanh nghiệp, từ đó, phối hợp với những bên liên quan có giải pháp và đề xuất cụ thể, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển tốt hơn.

Đây là một câu hỏi bắt buộc

1. Khó khăn lớn nhất khi tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp bạn là gì? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

2. Nếu cần vốn trong thời gian tới, doanh nghiệp của bạn sẽ sử dụng nguồn nào? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

3. Doanh nghiệp của bạn vay nhằm mục đích gì? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

4. Doanh nghiệp của bạn có nhu cầu vay vốn tín chấp với hạn mức bao nhiêu? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

5. Nếu được vay tín chấp, bạn kỳ vọng doanh thu sẽ đạt bao nhiêu trong năm nay? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

6. Doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp bạn đạt bao nhiêu? *

Mời bạn cung cấp thêm một số thông tin dưới đây:

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Họ và tên *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Số điện thoại *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Email *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đơn vị công tác *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Mã số thuế

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Địa chỉ doanh nghiệp *

(*) là các trường thông tin bắt buộc