Đây là một câu hỏi bắt buộc

1. Bạn có nhu cầu vay tiền để làm gì? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

2. Số tiền bạn cần vay? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

3. Những khó khăn của bạn khi vay tiền ngân hàng? (chọn nhiều phương án) *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

4. Bạn tìm đến địa chỉ nào để vay vốn nếu không vay được ngân hàng? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

5. Những khó khăn của bạn khi vay tiền tại công ty tài chính, tiêu dùng, cầm đồ, tín dụng đen *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

6. Bạn mong muốn gì ở công ty tài chính cho vay tín chấp? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

7. Bạn cần hỗ trợ gì trong quá trình vay tiền? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

8. Để hiểu hơn về nhu cầu của bạn, vui lòng cung cấp thông tin giới tính: *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

9. Độ tuổi của bạn *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

10. Tình trạng hôn nhân của bạn *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

11. Nếu có gói vay tín dụng nhỏ ưu đãi lớn về lãi suất dành cho những cá nhân muốn kinh doanh/khởi nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng, với số tiền vay dưới 20 triệu đồng, bạn có quan tâm không? *
Nếu có nhu cầu tiếp cận gói vay này, bạn điền thông tin cá nhân tại đây để nhận thông tin về chương trình.

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc