Những người ở tuyến đầu chống dịch

Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên dịch tễ, quân nhân điểm cách ly vùng biên giới ngày đêm với mối nguy hiểm của dịch bệnh do virus corona. Bạn có thể cổ vũ và tri ân họ bằng lời nhắn của mình.

Gửi lời nhắn tại đây
Gửi lời nhắn