37 điểm kẹt xe người Sài Gòn cần tránh


Xác định kẹt xe là nỗi bức xúc nhất của người dân, chính quyền TP HCM đang dồn lực thực hiện các giải pháp, có thể "xóa" được 17 trong 37 điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất, trong năm nay.

Hữu Công