Bộ máy nhân sự chủ chốt của TP HCM


Với việc bầu chọn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP HCM hôm 28/6, bộ máy nhân sự của đô thị lớn nhất nước đã được kiện toàn.