Thứ bảy, 9/4/2016, 11:19 (GMT+7)
|

Danh sách 27 thành viên Chính phủ


Sáng 9/4, bộ máy Chính phủ mới ra mắt với 3 bộ trưởng, 2 phó thủ tướng tại vị, 22 vị trí còn lại đều là những người mới. Chính phủ hiện có duy nhất một thành viên nữ là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tiến Thành - Giang Huy - Phạm Hương - Đoàn Loan