Thứ bảy, 21/5/2016, 13:00 (GMT+7)

Những nấc thang quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ

Từ thù địch, Việt Nam và Mỹ đã đạt được những bước tiến quan trọng để bình thường hóa quan hệ ngoại giao và ngày càng vun đắp mối bang giao hai nước “đơm hoa kết trái” trong 21 năm qua.