083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 26/7/2017, 16:44 (GMT+7)

Vũ khí tấn công, phòng thủ trên siêu tăng T-14 Armata

T-14 là xe tăng hiện đại nhất thế giới, ứng dụng nhiều công nghệ nhằm tối đa hóa khả năng tấn công, phòng thủ và thông tin liên lạc.

Vũ khí tấn công, phòng thủ trên siêu tăng T-14 Armata

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email