083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 6/1/2020, 09:25 (GMT+7)

Vios 2020 bớt lép vế công nghệ với City và Accent

Vios cân bằng hơn so với City trong khi Accent vẫn nhiều option nhất.

Vios 2020 bớt lép vế công nghệ với City và Accent

Việt Chung - Lương Dũng

Chia sẻ bài viết qua email