083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 28/10/2019, 15:35 (GMT+7)

Vệ tinh 200 triệu USD tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh

NASA sẽ sử dụng vệ tinh TESS để phát hiện nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh trong dự án hợp tác với tổ chức Breakthrough Initiatives.

Vệ tinh 200 triệu USD tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email